Борлуулалтын сүлжээ

газрын зураг (1)

Одоогийн байдлаар PEIXIN машинууд нь Хятад, Япон, Ойрхи Дорнод, Зүүн Европ, Өмнөд Ази, Африк, Өмнөд Америк, Хойд Америк зэрэг дэлхийн бусад бүс нутагт үйлчлүүлэгчдэд хүрч байна. PEIXIN нь борлуулалтын өргөн сүлжээг хөгжүүлсэн бөгөөд үүний ачаар дэлхийн хэмжээнд өдөр тутам хэрэглэдэг өдөр тутмын хэрэглээний эрүүл ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч 500 орчим хэрэглэгчдэд хүрч байна.